راز پرس

ناصر چشم آذر درگذشت

14

ارديبهشت

ناصر چشم آذر درگذشت

راز پرس

ارديبهشت 14 1397

سقوط بالگرد ترابری در روسیه

22

فروردين

سقوط بالگرد ترابری در روسیه

راز پرس

فروردين 22 1397

کارگروه های تولید برنامه

  • دستیار برنامه ریز  رادیو : سعید کرجی 
  • آموزش ، تهیه کننده : خانم مهدیه یزدانی
  • سلامت  ، تهیه کننده : خانم دکتر پیمانه مالکی
  • اجتماعی ، تهیه کننده : خانم ها جهانی و سامانی
  • همراز ، تهیه کننده : خانم فریده نیک نژاد
  • میان برنامه  ، تهیه کننده: خانم مهشید زبیری
  • طنز و سرگرمی  ، خانم شعله آزاد