میان برنامه

بخشي جديد در راديو راز "عصرانه" از اين پس با  سعيد كرجي همراه باشيد در برنامه معرفي كتاب

معرفی همراز

01

بهمن

معرفی همراز

همراز

بهمن 01 1396

 

محتوای بیشتر در این بخش: « آموزش

کارگروه های تولید برنامه

  • دستیار برنامه ریز  رادیو : سعید کرجی 
  • آموزش ، تهیه کننده : خانم مهدیه یزدانی
  • سلامت  ، تهیه کننده : خانم دکتر پیمانه مالکی
  • اجتماعی ، تهیه کننده : خانم ها جهانی و سامانی
  • همراز ، تهیه کننده : خانم فریده نیک نژاد
  • میان برنامه  ، تهیه کننده: خانم مهشید زبیری
  • طنز و سرگرمی  ، خانم شعله آزاد