اتیش بیار معرکه

 داستان شب
نام داستان : "اتیش بیار معرکه
ادیتور : مریم یحیایی
تهیه کننده : توحید منفرد
 گوینده امشب : سعید کرجی
هر شب با ما همراه باشید با یک داستان جدید

رسانه

محتوای بیشتر در این بخش: « شتر دیدی ندیدی دوستی خاله خرسه »

کارگروه های تولید برنامه

  • دستیار برنامه ریز  رادیو : سعید کرجی 
  • آموزش ، تهیه کننده : خانم مهدیه یزدانی
  • سلامت  ، تهیه کننده : خانم دکتر پیمانه مالکی
  • اجتماعی ، تهیه کننده : خانم ها جهانی و سامانی
  • همراز ، تهیه کننده : خانم فریده نیک نژاد
  • میان برنامه  ، تهیه کننده: خانم مهشید زبیری
  • طنز و سرگرمی  ، خانم شعله آزاد