افتتاحیه درمانگاه مسجد نور با حضور آیت الله مجتهدی شبستری

چهارشنبه, 15 آذر 1396 19:48

 

 افتتاحیه درمانگاه خیریه مسجد نور
 با حضور حضرت آیت الله مجتهدی شبستری
 مسئولین کشوری و نماینده محترم شبستر
 جمعی از همسایگان محله فاطمی

آدرس : خیابان دکتر فاطمی جنب مسجد نور

 موضوع : مصاحبه با دکتر اسعدی ریاست درمانگاه نور
 عکاس : اسماعیل حیدری
 خبرنگار : رضا ارفعی

رسانه