افتتاحیه درمانگاه مسجد نور با حضور آیت الله مجتهدی شبستری

چهارشنبه, 15 آذر 1396 19:48

 

 افتتاحیه درمانگاه خیریه مسجد نور
 با حضور حضرت آیت الله مجتهدی شبستری
 مسئولین کشوری و نماینده محترم شبستر
 جمعی از همسایگان محله فاطمی

آدرس : خیابان دکتر فاطمی جنب مسجد نور

 موضوع : مصاحبه با دکتر اسعدی ریاست درمانگاه نور
 عکاس : اسماعیل حیدری
 خبرنگار : رضا ارفعی

رسانه

کارگروه های تولید برنامه

  • دستیار برنامه ریز  رادیو : سعید کرجی 
  • آموزش ، تهیه کننده : خانم مهدیه یزدانی
  • سلامت  ، تهیه کننده : خانم دکتر پیمانه مالکی
  • اجتماعی ، تهیه کننده : خانم ها جهانی و سامانی
  • همراز ، تهیه کننده : خانم فریده نیک نژاد
  • میان برنامه  ، تهیه کننده: خانم مهشید زبیری
  • طنز و سرگرمی  ، خانم شعله آزاد