خدا


نسیم دانه را از دوش مورچه انداخت… مورچه دانه را دوباره بر دوشش گذاشت و به خدا گفت:
” گاهی یادم میرود که هستی ، کاش بیشتر نسیم می وزید… “


گوینده امیر علی عبادالله نژاد

 

رسانه

محتوای بیشتر در این بخش: « فضای مجازی