دوقورت ونیمش باقی است

نام داستان : "دوقورت ونیمش باقی است
ادیتور : مریم یحیایی
تهیه کننده : توحید منفرد
گوینده امشب : زهرا جهانی
هر شب با ما همراه باشید با یک داستان جدید

رسانه