شتر دیدی ندیدی

 

 داستان شب
ادیتور مریم یحیایی
 تهیه کننده : توحید منفرد
 گوینده امشب : اسما طاهر ابادی
هر شب با ما همراه باشید با یک داستان جدید 
 @RazRadio
 www.RadioRaz.ir
 Live.RadioRaz.ir همکنون شنونده پخش زنده رادیو راز باشید

رسانه

محتوای بیشتر در این بخش: اتیش بیار معرکه »

کارگروه های تولید برنامه

  • دستیار برنامه ریز  رادیو : سعید کرجی 
  • آموزش ، تهیه کننده : خانم مهدیه یزدانی
  • سلامت  ، تهیه کننده : خانم دکتر پیمانه مالکی
  • اجتماعی ، تهیه کننده : خانم ها جهانی و سامانی
  • همراز ، تهیه کننده : خانم فریده نیک نژاد
  • میان برنامه  ، تهیه کننده: خانم مهشید زبیری
  • طنز و سرگرمی  ، خانم شعله آزاد