مصاحبه با جناب دکتر تجر در خصوص معضلهای اجتماعی

جمعه, 24 آذر 1396 17:51

موضوع مصاحبه : معضلهای اجتماعی


مصاحبه شونده : دکتر جواد تجر ، دکترای تخصصی روانشناسی ، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه 


خبرنگار رادیو راز : سعید کرجی

مدت مصاحبه : 8:00 دقیقه

رسانه

محتوای بیشتر در این بخش: « 3000 میلیارد ریال طلب رجا از دولت