ویکتور هوگو

✅ مجموعه برنامه های سخن بزرگان
?تهیه کننده ...مهدیه یزدانی
© گوینده  ...مهدیه یزدانی
? میکس و ادیت : مریم یحیایی

رسانه

محتوای بیشتر در این بخش: « گوته ماکسول مالتز »

کارگروه های تولید برنامه

  • دستیار برنامه ریز  رادیو : سعید کرجی 
  • آموزش ، تهیه کننده : خانم مهدیه یزدانی
  • سلامت  ، تهیه کننده : خانم دکتر پیمانه مالکی
  • اجتماعی ، تهیه کننده : خانم ها جهانی و سامانی
  • همراز ، تهیه کننده : خانم فریده نیک نژاد
  • میان برنامه  ، تهیه کننده: خانم مهشید زبیری
  • طنز و سرگرمی  ، خانم شعله آزاد