ضرورت استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی

سه شنبه, 30 آبان 1396 16:57

فولادگرگفت: اگر بخواهیم از ظرفیت های پسابرجام استفاده بکنیم باید با توجه به مشکلات موجود از پتانسیل بخش خصوصی حداکثر بهره برداری را کنیم.

 

حمیدرضا فولادگررئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس، در گفت و گو با خبرنگار گروه راز در خصوص سهم بخش خصوصی از اقتصاد پسابرجام اظهار کرد: اگر بخواهیم از ظرفیت های پسابرجام استفاده بکنیم باید با توجه به مشکلات موجود از پتانسیل بخش خصوصی حداکثر بهره برداری را بکنیم به دلیل اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است .

رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس گفت:هرچه ما اقتصاد را به مردم و بخش های غیردولتی گره بزنیم،در تنش های بیرونی آسیب کمتری به اقتصاد وارد می شود و تاب آوری اقتصاد بیشتر خواهد شد.

فولادگر بیان کرد:درضمن اگر قرار باشد تحریمی صورت بگیرد بیشتر بخش ها و نهادهای دولتی را دربرمی گیرد و از این حیث بخش خصوصی در حاشیه امنیت قرار دارد و می تواند در دوران تحریم روابطش را با دیگر کشورها حفظ کند.

وی با اشاره به اینکه سهم خصوصی واقعی در اقتصاد ما کمتر از 20 درصد است، تصریح کرد:همچنان 80 درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای عمومی است که در واقع دربرگیرنده شرکت های شبه دولتی است که این شرکت ها به لحاظ حقوقی غیردولتی محسوب می شوند اما چون عملا تصمیم گیرندگان و وابستگانش مربوط به بخش های دولتی است نمی توان آنها در شمار بخش خصوصی آورد.

فولادگرافزود:یکی از اشکالات این شرکت ها نیز این است که نه دولتی هستند که نظارت پذیری و پاسخگویی بخش دولتی را داشته باشند و نه در زمره بخش خصوصی قرار می گیرند که رقابت پذیری این بخش را داشته باشند،بنابراین سهم بخش تعاونی و بخش خصوصی در مجموع بیش از 20 درصد نمی شود .

رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس در خصوص راهکارهای کاهش این مشکلات گفت:بخش دولتی باید بپذیرد که اجرای سیاست های اصل 44 در گرو کاهش تصدی گری دولت است و نقش دولت باید از مداخله گری به سیاست گذاری و نظارت تغییر کند.

انتهای پیام/

کارگروه های تولید برنامه

  • دستیار برنامه ریز  رادیو : سعید کرجی 
  • آموزش ، تهیه کننده : خانم مهدیه یزدانی
  • سلامت  ، تهیه کننده : خانم دکتر پیمانه مالکی
  • اجتماعی ، تهیه کننده : خانم ها جهانی و سامانی
  • همراز ، تهیه کننده : خانم فریده نیک نژاد
  • میان برنامه  ، تهیه کننده: خانم مهشید زبیری
  • طنز و سرگرمی  ، خانم شعله آزاد