سه شنبه 04 مهر 1396

گویندگی

در پی استقبال شور انگیز شنوندگان برنامه های رادیو راز و تمایل برای داشتن فعالیت در این شبکه رادیویی، این مجموعه در راستای اهداف از پیش تعیین شده و به منظور فراهم سازی فضای مشارکتی برای علاقمندان به ...